Imovane

Av diverse olika tillfälligheter och slumpen så kom jag för ett tag sedan i kontakt med sömnmedlet Imovane. Eftersom en nära släkting fick detta läkemedel utskrivet av sin doktor så ville jag läsa in mig på detta och försöka förstå hur det hela fungerar. Nedanför hittar du en sammanställning av jag hittat för information.

Här kan du också dela med dig av dina egna erfarenheter.

Här har jag dokumenterat vad jag hittat under mina ”studier” av detta läkemedel. Tänkte att det kanske var fler än jag och min släkting hade vidare funderingar kring detta ämna. Därför har jag lagt upp denna hemsida.

Det borde inte behöva nämnas, men självklart är jag ingen läkare, utan bara en glad amatör. Du ska alltid kolla med din läkare när det verkligen gäller! Mer information finns även på fass.

Imovane – medlet som kan rädda din sömn?

Imovane är ett sömnmedel som bygger på den aktiva substansen Zopiklon. Det är ett läkemedel som främst används för att behandla patienter med tillfälliga eller kortvariga sömnproblem. Man kan också använda Imovane vid kroniska sömnbesvär, men då bör behandlingen bara vara under en begränsad tid. Imovane kan leda till beroende, och risken för detta ökar med dosen och med behandlingstiden, därför är det viktigt att inte använda medlet under en längre tid. Vid långvarigt användande kan det också uppstå en toleransutveckling, det vill säga att man får inte längre samma effekt av medlet.

Så fungerar Imovane

Det aktiva ämnet i Imovane, zopiklon, påverkar det så kallade GABA receptorsystemet i hjärnan.

Detta ämne finns på naturlig väg i människans kropp, och det verkar på ett lugnande och ångestdämpande samt sömngivande sätt. Vad Zopiklon gör är att förstärka den sömngivande effekten, vilket i sin tur leder till bättre och djupare sömn och enklare insomningsprocess. Effekten av Imovane kommer snabbt, oftast inom 30 minuter, därför ska medicinen alltid tas när man har tänkt gå och lägga sig för att sova.

Något att tänka på före användande av Imovane

Det finns några saker man bör vara uppmärksam på innan man tar Imovane. För det första finns det vissa hälsotillstånd som gör att det inte är lämpligt att man tar detta läkemedel alls. Det handlar exempelvis om myastenia gravis, sömnapné, andningssvikt och allvarliga leversjukdomar. Också de personer som lider av de mycket sällsynta ärftliga sjukdomarna galaktosintolerans, glukosgalaktosmalabsorbtion eller total laktasbrist bör avstå från att använda Imovane.

Det finns också en rad andra tillstånd som gör att man åtminstone bör rådgöra med läkare innan användning. Över huvud taget bör man berätta för sin läkare om man lider av något sjukdomstillstånd, eller nyligen gjort det, då man ska behandlas med Imovane.

Undvik alkohol

Alkohol och läkemedel passar sällan ihop, och detta gäller också Imovane. Man bör undvika alkohol under hela behandlingstiden. Alkohol kan förstärka effekten av läkemedlet, och också göra att effekten kvarstår längre. Risken att bli beroende av Imovane är också större för den som missbrukar alkohol, eller har gjort det tidigare.

Det kan också vara bra att känna till att man förutom alkohol också bör undvika grapefrukt under behandlingstiden, eftersom även denna frukt har en tendens att förstärka läkemedlets effekt.

Biverkningar av Imovane

De vanligaste biverkningarna vid användning av Imovane är dåsighet, muntorrhet eller en bitter/ metallisk smak i munnen. Dessa biverkningar drabbar fler än en av hundra användare, och räknas alltså som vanliga. De är ändå inte så vanliga att man måste räkna med att få någon av dem när man använder läkemedlet.

Många av de biverkningar som rapporterats vid användning av Imovane är psykiska reaktioner, som till exempel :

  1. ångest
  2. aggressivitet
  3. mardrömmar
  4. minnesluckor
  5. hallucinationer

Men, man kan också drabbas av huvudvärk, illamående eller magbesvär. Man bör alltid läsa den bipacksedel som följer med läkemedelsförpackningen. Där finns bland annat alla rapporterade biverkningar angivna.

Om man tar andra läkemedel

Om man tar flera olika läkemedel samtidigt kan dessa interagera med varandra, och effekten av läkemedlen kan bli större eller mindre än önskat. Därför är det alltid av vikt att berätta för sin läkare vilka andra läkemedel man tar.

När det gäller Imovane finns det både läkemedel som minskar effekten av sömnmedlet, men också de som förstärker denna effekt. Exempel på läkemedel som kan öka effekten av Imovane är läkemedel mot ångest, mot sömnlöshet, läkemedel mot epilepsi och vissa allergimediciner. Även medel mot depression och narkotikaklassade smärtstillande läkemedel kan ha en sådan effekt. Men, det finns också vissa läkemedel mot epilepsi, som tvärtom kan minska effekten av Imovane. Likaså kan vissa läkemedel mot tuberkulos, samt naturmediciner med Johannesört minska effekten. Exakt vilka läkemedel det rör sig om finns angivet i bipacksedeln, men det är också klokt att rådfråga sin läkare, om man tar andra mediciner.

Följ alltid läkarens ordination

Den vanligaste doseringen för vuxna användare är en tablett vid sänggåendet, av antingen 5mg eller 7,5 mg.

För äldre rekommenderas en halv 7,5 mg tablett, eftersom medlet finns kvar längre i kroppen på äldre personer. Detta är dock inget annat än en fingervisning. Man ska alltid följa den dosering som förskrivande läkare anger. Den är avsedd för patienten personligen och får aldrig ändras på eget bevåg. Man bör heller inte använda läkemedlet under längre tid än läkarens rekommendation.

Mer om sömnmedel här.

Undvik Imovane under graviditet

Är man gravid, eller ammar bör man inte ta Imovane.

Om det tas under senare delen av graviditeten finns risk för att fostret påverkas, med bland annat lågt blodtryck, låg kroppstemperatur och påverkan på andningen.

Imovane passerar över i modersmjölken, och bör alltså inte användas vid amning.

Frågor om den här webbsiten och imovane, kontakta mig här.